၀၇၇။ တိတ်ဆိတ်ည၊ သန့်ရှင်းညကျူး


၁။ တိတ်ဆိတ်ည၊ သန့်ရှင်းည၊ သူငယ်တော် အိပ်စဉ်ခါ၊
ကောင်းကင်မှာ ကြယ်လင်းရောင်ခြည်၊ သူငယ်တော် ပေါ်ထွန်းတောက်သည်၊
ကောင်းကင်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်၊ ကိုယ်တော်ပေါ်မှာ တည်၏။

၂။ တိတ်ဆိတ်ည၊ သန့်ရှင်းည၊ မှောင်ကွယ်သွား ရောင်ခြည်လာ၊
ကောင်းကင်သားများ သီချင်းသံ၊ သိုးထိန်းသားများတို့ နာခံ၊
ခရစ်တော် ကယ်တင်ရှင်၊ မြေကြီးပေါ်သို့ သက်ဆင်း။

၃။ တိတ်ဆိတ်ည၊ သန့်ရှင်းည၊ လမ်းပြကြယ် လမ်းပြပါ၊
ရှေ့ပြည်က ပညာရှိများ၊ ထံတော်သို့ လက်ဆောင်ယူလာ၊
ခရစ်တော် ကယ်တင်ရှင်၊ မြေကြီးပေါ်သို့ သက်ဆင်း။

၄။ တိတ်ဆိတ်ည၊ သန့်ရှင်းည၊ အံ့ဖွယ်ကြယ်၊ ထွန်းလင်းပါ၊
ကောင်းကင်သားနှင့်တူတကွ၊ ဟာလေလုယာ အေးကျူးကြ၊
ခရစ်တော် ကယ်တင်ရှင်၊ မြေကြီးပေါ်သို့ သက်ဆင်း။ (အာမင်)
  • Details

  • Download