၃၁၅။ ထူးမြတ်လှသော ကတိတော်ကျူး


၁။ ကောင်းကင်ခရီး သွားသောသူအား ကိုယ်တော်ရှင် ကတိတော်ထား၊
သွားရာလောကလမ်းတစ်လျှောက်လုံး၊ ငါလမ်းပြမည်၊ သက်ထက်ဆုံး။

ထပ်ဆို
ငါသည် သင့်ကို မျက်စိတော်ဖြင့် အစဉ် လျှင်လမ်းပြမူမည်၊
သွားရာလောကလမ်း တစ်လျှောက်လုံး မျက်စိတော်ဖြင့် လမ်းပြမည်။

၂။ ပြစ်သွေးဆောင်ခါ ပါလုနီးလျှင်၊ စောင့်၍ နေရန် အားလျော့ချင်၊
ကတိတော်မြတ် အောက်မေ့မျှော်ကြည့်၊ မျက်စိတော်ဖြင့် လမ်းပြမည်။

၃။ သင့်မျှော်လင့်ရန် ပျက်စီးကုန်လျှင် အထက်ကျော်ကာလကပင်၊
ယခုကတိတော်မြတ် ယုံကြည်၊ မျက်စိတော်ဖြင့် လမ်းပြမည်။

၄။ သေမင်းအရိပ် လွှမ်းမိုးလာလျှင် သေမည့်အချိန် ရောက်မည်ထင်၊
ရှေ့ဆောင် ယေရှုခေါ်တော်မူသည်၊ မျက်စိတော်ဖြင့် လမ်းပြမည်။
  • Details

  • Download