၀၀၆။ နေ့အချိန်လွန်လုပြီကျူး


၁။ နေ့အချိန်သည် လွန်လုပြီ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းခွင့် ရပါ၏။
ကောင်းကင်မိုးမျက်နှာကျက်မှာ၊ ကြယ်များတို့ ထွန်းပေါက်စဥ်ခါ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်။

ထပ်ဆို
သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ ဗိုလ်ခြေသခင်၊ ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးတို့သည်
ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ပြည့်စုံ၏၊ မြတ်ဆုံးဘုရား၊ အာမင်။

၂။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်သခင်၊ လောကဓါတ် အုပ်စိုးသောမင်း။
မျက်နှာတော်ကို ရှာသောသူ လက်တော်ဖြင့် သိမ်းယူတော်မူ၊ ကယ်ချွတ်ပိုင်ရှင်။

၃။ လောကီမှုရေးရှိသမျှ၊ မျက်စိမှ ကွယ်လွန်သောခါ၊
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေတော်သခင်၊ ထာ၀ရ နံနက်ထွန်းလင်းစေတော်မူပါ။
  • Details

  • Download