၀၀၄။ နံနက်သီချင်း


၁။ နိုးလော့၊ အိုငါ့နာမ်ဝိညာဥ်၊ ကျေးဇူးကျူးဆိုလော့ သီချင်း။
သင့်အသက် အုပ်စိုးရှင်သည်၊ ညလုံးစောင့်ထိန်းတော်မူ၏။

၂။ ကြည့်ရှုစွမ်းအားကြီးသောနေ၊ ဘုန်းတန်ခိုးတော် ထင်ရှားစေ၊
လှည့်ပတ်လျက် နေ့ရက်အစဥ် ဝတ်ပြုသည် အမိန့်တော်ကျင့်။

၃။ သံချိုငှက် အမျိုးလုံးစုံ ဝမ်းမြောက်လျက်နှင့်ကျူးရင့်ကုန်၊
ဖန်ဆင်းသောရှင်၊ ဘုန်းတော်ကို၊ မြေသားမျိုးတို့ ချီးမွမ်းဆို။

၄။ ထိုသာယာစွာသီချင်းနှင့်၊ ငါ့သံလည်းညီညာမြည်သင့်၊
နားတော်ကြားဘွယ် ထောမနာ၊ ပြုနိုင်အောင်မစဘုရား။

၅။ ကျွ်န်ုပ်တို့အသက်ထက်ဆုံး၊ စောင့်ထိန်းတော်မူပါ လူ့ဘုံ၊
သေမင်းလှံယှဥ်ထိုးသောခါ၊ ပေါ်သို့ ချီဆောင်ကြွဆောင်ယူပါ။

၄ (က) တုန့်ပြန်ရန်ကျူး
ဗိမာန်တော်တွင် ကိုယ်တော်ရှင် ကိန်းဝပ်၊
မြေကြီးသားပေါင်း ငြိမ်သက်စွာ နေကြစေ။
  • Details

  • Download