၃၃၈။ ပွဲတော်ဉီးကျူး


၁။ သခင်ယေရှု သေခံခါနီး၊ ခွင့်တော်ပေးမိန့်ခဲ့မှာ
ငါ့ကို တလွမ်းဖို့ ဤပွဲကို စောင့်ခံနေကြကုန်ပါ။

၂။ ခပ်သိမ်းလူ ပြစ်များတွက်အတာ၊ ခုငါဆင်းရဲခံပြီ၊
ငါ့ကိုယ်ကို ငါသည်းခံအပ်ပေ၊ သက်တော်ကို စွန့်ရမည်။

၃။ ခုဖဲ့သော မုန့်၊ ငါ၏ အသား၊ ငါ့ကို လွမ်းလျက် စားကုန်၊
စပျစ်ရည်လည်း ငါ၏ အသွေး၊ သောက်ကုန်ကြလေ ကြည်ယုံ။

၄။ မိန့်တော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ရွှင်လျက်ရုံးစုဝေး၊
အသားသွေးတော်ကို ရည်ဆောင်ပြီ၊ ပွဲတော်ကို ခံစို့လေ။ အာမင်။
  • Details

  • Download