၃၁၃။ ဖြောင့်မတ်မည်ကျူး


၁။ ကျွန်ုပ်ကို ယုံသောသူများကြောင့် ဖြောင့်မတ်မည်၊
ဂရုစိုက်သောသူများကြောင့် သန့်ရှင်းမည်၊
ဆောင်ရွက်ရန်များသောကြောင့် ခွန်အားနှင့် ပြည့်မည်၊
ပင်ပန်းခံရန်များသောကြောင့် ရဲရင့်မည်၊
ပင်ပန်းခံရန်များသောကြောင့် ရဲရင့်မည်။

၂။ မိတ်ဆွေမဲ့သူနှင့် ရန်သူကို မိတ်ဖွဲ့မည်၊
စွန့်ကြဲကြောင်းမေ့လျက်၊ စွန့်ကြဲပေးကမ်းမည်၊
ကိုယ်အားနည်းကြောင်း ကိုယ်သို၍ စိတ်နှိမ့်ချမည်၊
ရွှင်လန်းချစ်ခင်၊ မျှော်ကြည့်လျက် ထူပင့်မည်၊
ရွှင်လန်းချစ်ခင်၊ မျှော်ကြည့်လျက် ထူပင့်မည်။
  • Details

  • Download