၂၇၇။ မကြာမီကျူး


၁။ ဤလောကတွင် ခရီးသွားခြင်း ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျခြင်းများသည်
လွန်သွားလိမ့်မည်၊ မကြာမီခင် မိုးတိမ်လွင့်သွား ပင်လယ်ငြိမ်မည်။

ထပ်ဆို
ပင်လယ်လိမ့်လော့ ငါတို့ကြောက်ခြင်းကင်း
ခရီးသည်များ အိမ်တော် တောင့်တလှ၏။

၂။ တောင့်တစိတ်၏ မျှော်လင့်ခြင်းများ မပြည့်စုံဘဲ လွန်သွားသောခါ၊
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းနည်း ရှုပ်ထေါးသော်လည်း၊ မကြာမီ တွေ့ကြုံကြရမည်။

၃။ ချစ်သောသူများထက် ကျော်ကာလ သေလွန်သွားကြောင်း ငါတို့မှတ်ကြ၊
မကြာမီ ငါတို့ တွေ့ဉီးမည်၊ သူတို့ပြောသံ ချိုသာလှ၏။
  • Details

  • Download