၂၁၀။ မိုးပွင့်ထက်ဖြူခြင်းကျူး


၁။ ယေရှုရှင်အကျွန်ုပ်သည် သန့်ရှင်းလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ ဝိညာဉ်အတွင်း ကိန်းဝပ်မူပါ၊
ရန်သူမျိုးမျိုးနှင်ထုတ်၊ လိုရာများ ပယ်ထား၊
ဆေးကြောလျှင် ဖြူမည်မှန်ပါ၊ မိုးပွင့်ထက်သာ။

ထပ်ဆို
မိုးပွင့်ထက်သာ၊ ဖြူစင်စေလို့ငှာ၊
ဆေးကြောလျှင် ဖြူမည်မှန်ပါ၊ မိုးပွင့်ထက်သာ။

၂။ ကျွန်ုပ်မစင်ကြယ်ခြင်းကို ကင်းစေအလျင်း၊ သွေးတော်မြတ်ဖြင့် ဆေးကြောလျှင်၊
ပြစ်မျိုးကင်းစင်၊ စင်ကြယ်ခြင်းရအံ့ငှာ၊ စွန့်ပစ်မည်မှုများ၊
ဆေးကြောလျှင် ဖြူမည်မှန်ပါ၊ မိုးပွင့်ထက်သာ။

၃။ ယေရှုရှင် ကိုယ်တော်ကိုသာ တောင်းပန်လိုပါ၊ စောင့်နေမည်ကိုယ်တော်မြတ်၏
ခြေတော်ရင်းမှာ၊ ယုံခြင်းဖြင့် သွန်းသွေးတော် ကျွန်ုပ်မြင်ရပါ၊
ဆေးကြောလျှင် ဖြူမည်မှန်ပါ၊ မိုးပွင့်ထက်သာ။
  • Details

  • Download