၄၁၀။ မေတ္တာဆုကျေးဇူး


၁။ ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် ရွှင်လန်းစိတ်နှင့် ပြည့်လျှံစေသည်၊
ငြိမ်သက်သီချင်း ထပ်တလဲလဲဆို။

ထပ်ဆို
ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ငြိမ်သက်၏၊ ငြိမ်းချမ်းသာခြင်း၊
ကောင်းကင်ခံမှ ယူရရှိ၊ အံ့ဩဖွယ် ငြိမ်သက်ခြင်းရပြီ၊
ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ငြိမ်သက်၏။

၂။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ ဖော်ထုတ်သည် ငါ့ကြွေးများမှ လွတ်ကင်းလေပြီ၊
အားကိုးရာြခား ဘာမျှမရှိ။

၃။ ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေါင်း တွေ့မြင်၊ ယေရှုအရှင် လက်ခံသည်မှ
ငြိမ်းချမ်းသာခြင်း ခံစားရောက်လာ။
  • Details

  • Download