၂၁၈။ မေတ္တာတော်တွင် ခိုလှုံလျက်ကျူး


၁။ မေတ္တာတော်တွင် ခိုလှုံလျက် အစဉ်နေချင်လှသည်၊
ငြိမ်သက်ချမ်းသာရာ စဉ်ဆက်ပြောင်းလဲခြင်းလည်းကင်းသည်၊
မုန်တိုင်း ပြင်းထန်စွာ ကျ၍ ကိုးကွယ်ရာမဲ့သော်လည်း၊
ကိုယ်တော်ရှိကြောင်း သိခြင်းဖြင့်၊ ဘယ်ကြောင့် ထိတ်လန့်ရနည်း။

၂။ ပို့ဆောင်တော်မူရာလမ်းတွင် ကျွန်ုပ် လိုက်လျှောက်ပါမည်၊
ကိုယ်တော်အနီးမှာ ရှိစဉ် ဘယ်ရာတောင့်တအံ့နည်း၊
ရွှေဉာဏ်တော်ဖြင့် စောင့်ထိန်းလျက် မျက်စိတော်လျှင်းမကွယ်၊
သွားရာလမ်း ကိုယ်တော်သိသည်၊ ကိုယ်တော်နှင့်တူ လျှောက်မည်။

၃။ စိမ်းလန်းကျက်စားရာ ရပ်များ ကျွန်ုပ် ရှေ့၌ ရှိသေး၊
မှောင်မိုက်ခြင်းလျှင်စွာ လွန်သွား သာယာသော နေ့ရောက်မည်၊
မျှော်လင့်ခြင်းများ ပြောမမီ သွားရာလမ်းရှင်းလင်းသည်၊
ကိုယ်တော် ကျွန်ုပ်ကို ပိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်လည်း လျှောက်မည်။
  • Details

  • Download