၁၃၃။ မြို့တော်ရိုးပြင်၊ တောင်စိမ်းပေါ်တွင်ကျူး


၁။ မြို့တော်ရိုးပြင် တောင်စိမ်းပေါ်တွင် သက်တော်စွန့် မြတ်ချစ်ရှင်၊
ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းငှါ တိုင်ပေါ်သေခံရရှာ။

ထပ်ဆို
ကျွန်ုပ်တို့်ကို ဤမျှချစ်ခင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ချစ်ရမည်၊
ရွေးနုတ်သွေးတော်အားကိုး ယုံကြည်၊ ကိုယ်တော်မူတော်ထမ်းမည်။

၂။ ကိုယ်တော်ရှင်မြတ် ခံဝေဒနာ မသိမပြောနိုင်ပါ၊
သိသော်ကားတိုင်ပေါ် ခံသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တွက်သာ ယုံပါ။

၃။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြစ်လွှတ်ကောင်းမြတ်ရန် ထူးမြတ်သွေးတော်နှင့်ကယ်၊
နောက်ဆုံးကောင်းကင်ဘုံ ဝင်စားရန် ကိုယ်တော်အသေခံရှာ။

၄။ အပြစ်ဖိုးခ၊ ချမ်းသာပေးရန်၊ စွမ်းနိုင်သူခြားမရှိ၊
ကောင်းကင်တံခါး ကိုယ်တော်လျှင်သာ၊ ဖွင့်ထားဝင်စေနိုင်၏။
  • Details

  • Download