၂၅၇။ ယုံကြည်ခြင်း တိုက်မြစ်ကျူး


၁။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်၌
ယုံကြည်ခြင်း တိုက်မြစ်သည် တည်မြဲစဉ်တစိုက်၊
ယေရှုထံတော်ပြေးခိုလှုံ သန့်ရှင်းသူများ ခံစားဖို့ ကတိများ ထူးမြတ်စွာတကား၊
ခံစားဖို့ ကတိများ ထူးမြတ်စွာတကား။

၂။ သင်နှင့် ငါရှိပြီ၊ အိုမစိုးရိမ်ပါနှင့် ငါကားသင်ဘုရား ငါသင်ပင့်ကို ထောက်ပင့်
အနန္တတန်ခိုးပြည့်စုံသော ငါ့လက်သည်၊ သင့်ကို အားပေးမစ၊
တည်ကြည်စေလိမ့်မည် သင့်ကို အားပေးမစ၊ တည်ကြည်စေလိမ့်မည်။

၃။ ရေနက်ကြီးထဲသို့ သင်ဆင်းသွားရမည်ကို ငါသည် ပညတ်လျှင် ဒုက္ခမြစ်လွှမ်းမမိုး၊
တခဲနက် အမင်္ဂလာမှ ချွတ်ဖို့ရန် သင့်ကို သန့်ရှင်းစိမ့်ငှာ ငါသည်ရှိလတံ့၊
သင့်ကို သန့်ရှင်းစိမ့်ငှာ၊ ငါသည် ရှိလတံ့။

၄။ စုံစမ်းခြင်းမီးထဲသို့ သင်လျှောက်သွားရလျှင် လုံလောက်စွာ ငါ့ကျေးဇူးပေါ်လာမည်အစဉ်၊
မီးသင့်ကို မနာစေရ၊ ငါစီရင်မည်၊ သင်ချော်ကျွမ်းစေ၍ သင့်ရွှေချွတ်အံ့သတည်း၊
သင်ချော်ကျွမ်းစေ၍ သင့်ရွှေချွတ်အံ့သတည်း။

၅။ အိုမင်းသည်တိုင်အောင်၊ ငါ့လူအားလုံးတို့သည် မရွေ့လျော့၊ ငါ့မေတ္တာခံစားကြလိမ့်မည်၊
သူတို့ နားထင်၌ ဆံပင်ဖြူသောအခါ၊ ငါ့ရင်ခွင်မှာ နေရလိမ့်မည် လုံခြုံစွာ၊
ငါ့ရင်ခွင်မှာ နေရလိမ့်မည် လုံခြုံစွာ။

၆။ ယေရှုကို မှီဝဲခိုလှုံသော ဝိညာဉ်ကို ငါသည် ရန်သူလက်သို့ အလျင်းမအပ်လို၊
ငရဲမင်းက တိုက်လှန်ရန် အားထုတ်သော်ကား၊ ဘယ်ကာလ၌ မျှ ငါမစွန့်ပစ်နိုင်ရာ
ဘယ်ကာလ၌ မျှ ငါမစွန့်ပစ်နိုင်ရာ။
  • Details

  • Download