၃၃၀။ ယေရှုငါ့ကိုချစ်ခြင်းကျူး


၁။ ယေရှုငါ့ကို ချစ်ပေ၏၊ ကျမ်းစာအားဖြင့် သိရ၏၊
အားနည်းသူငယ်များပိုင်ပေ၊ ကိုယ်တော်မြတ် စွမ်းကြီးမူလေ။

ထပ်ဆို
ဟုတ်ပေ ချစ်တော်မူ၊ ဟုတ်ပေ ချစ်တော်မူ၊ ဟုတ်ပေ ချစ်တော်မူ၊
ကျမ်းစာအားဖြင့် သိသည်။


၂။ ယေရှုငါ့ကို ချစ်ပေ၏၊ ကောင်းကင်ဖွင့်ရန် သေခံပြီ၊
ငါ၏ ပြစ်စွန်းဆေးကြောလေ၊ သူငယ်ကို ဝင်ရန် ခွင့်ပေး။

၃။ ယေရှုငါ့ကို ချစ်ပေ၏၊ ငါ့အပါးတွင် စဉ်နေမည်၊
ကိုယ်တော်မြတ်ကို ငါချစ်လျှင် သေသော် ကောင်းကင်သို့ ဆောင်တင်။
  • Details

  • Download