၁၀၅။ ယေရှုနာမတော်ကျူး


၁။ ယေရှုကဲ့သို့ ဘယ်နာမသည်၊ အထက်အောက်၌ မချိုသာ၊
အံ့ဖွယ်မွေးခြင်းခံတော်မမီ၊ ဗျာဒိတ်တော်ဖြင့် မှည့်နာမ၊

ထပ်ဆို
ငါတို့ဘုရင် ပတ်လည်ဝိုင်းကြ၊ မြတ်မင်္ဂလာယေရှုသို့၊
ကြးဘူးမျှထက် ချိုနာမ၊ တညီတညွတ်အေးကျူးစို့။

၂။ ကားတိုင်ဆွဲသော် ခေါင်းတော်ပေါ်လျှင်၊ ထိုနာမကို ရေးထားလေ၊
ဘယ်ကြောင့် ငါတို့ စုံမက်ချစ်ခင်၊ လူပေါင်းတို့အား ကြော်ညာစေ။

၃။ ထိုနည်း ယခုခမည်းတော်နား၊ စိုးစံပလ္လင်တော်ထိုင်နေ၊
အပြစ်ဒုက္ခ ကယ်ချွတ်ခြင်းငှါ၊ စွမ်းကြီးယေရှုသခင်ပေ။

၄။ တုမဲ့ယေရှု နာမတော်ဖြင့်၊ ကျေးဇူးတော်များ မလျော့ရ၊
မနေ့ကဲ့သို့ ယနေ့တူပင်၊ ကမ္ဘာဆက်ဆက် မရွေ့ရာ။

၅။ ထို့ကြောင့် ငါတို့ ဘုရင်ဝိုင်းကြ၊ မြတ်မင်္ဂလာယေရှုသို့၊
ကြားဘူးသမျှထက်ချို နာမ၊ တညီတညွတ်အေးကျူးစို့။
  • Details

  • Download