၂၁၄။ ယေရှုနောက်သို့ လိုက်ခြင်းကျူး


၁။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်းလျက်၊ ကိုယ်တော်နည်းတူ ပြုပါမည်၊
ဤလောကတွင် ရှိရှိစွန့်လျက်၊ ကိုယ်တော်နောက်သို့ လိုက်ပါမည်။

၂။ ဤလောကတွင် မိတ်တွေအများ အကျွန်ုပ်ကို စွန့်သော်လည်း၊
စိတ်ပျက်ခြင်းကင်း ဝမ်းမြောက်လျက်သာ၊ ကိုယ်တော်နောက်သို့ လိုက်ပါမည်။

၃။ လူအများပင် စွန့်ထားသော်လည်း၊ ကိုယ်တော်နှင့်သာ နီးပါ၏၊
လူသားတို့သည် ညှင်းဆဲသော်လည်း၊ ခြေတော်ရင်းသာ ပြေးပါမည်။

၄။ ဤလောကပင် စွန့်ပစ်သော်လည်း၊ အိမ်တော်နှင့်သာ နီးပါ၏၊
ကျွန်ုပ်ခန္ဓာသေရသော်လည်း၊ ရင်ခွင်တော်သို့ ပြေးပါမည်။ အာမင်
  • Details

  • Download