၃၄၇။ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်ကျူး


၁။ ဝမ်းမြောက်သတင်းတော်ကြားရ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်၊
ထိုသတင်းတော် ကြွေးကြော်ကြ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်၊
အရပ်တိုင်းသို့ ဆောင်ယူသွား တောင်ပေါ်ကျော် ပင်လယ်ကူးပါ၊
သခင့်မိန့်တော် ကြော်ငြာကြ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်။

၂။ ပင်လယ်ကျော်လျက် သံလွှင့်ကြ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်၊
နီးဝေးပြစ်ရှိသူ ပြောပါ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်၊
ကျွန်းများတို့ သီချင်းဆိုလေ၊ ပင်လယ်ပေါ်ပဲ့တင်ထပ်စေ၊
လောကတွင် ဝမ်းမြောက်ကြချေ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်။

၃။ ကြိုးပမ်းရာမှ ကြွေးကြော်ကြ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်၊
သေခြင်းဖြင့် သက်ထာဝရ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်၊
ကရုဏာတောင်းလျှောက်စဉ်ခါ၊ ဖြည်းညှင်းစွာ သီချင်းဆိုပါ၊
သေခြင်းအောင်လျက် ကျူးအေးကြ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်။

၄။ လောကတွင် ကြွေးကြော်ကြလေ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်၊
လူမျိုးပေါင်းဝမ်းမြောက်ကြစေ၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်၊
တောင်ထိပ်နှင့် ချိုင့်နက်တို့မှာ ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းကြော်ငြာ၊
အောင်မြင်ခြင်း သီချင်းမြတ်ကား၊ ယေရှုရှင် ကယ်ချွတ်တင်။
  • Details

  • Download