၀၈၄။ ယေရှုရှင်အကြောင်းများကို ပြောပါကျူး


၁။ ယေရှုရှင်အကြောင်းကို ပြောလျှင်၊ ကြားချင်လှသည်၊
ကိုယ်တော်ရှင် ဤအရပ်မှာရှိလျှင်၊ ပြောစေပါမည်၊
ပင်လယ်ကမ်းနားမှာ ဖြစ်လေသမျှ၊
ယေရှုအကြောင်းသာ ပြောြပစမ်းပါ။

၂။ သူငယ်များတို့ ကိုယ်တော် ပတ်လည် ဝိုင်းကြောင်းပြောပါ၊
ကျွန်ုပ်သည်လည်း ကောင်းကြီးရမည်၊ အောက်မေ့ချင်လှ၊
မေတ္တာစကားများ ပြုမူရာများ၊ အားလုံးပြောပြပါ၊ နားထောင်ချင်လှ။

၃။ သူငယ်တို့နှင့် မြို့တော်အတွင်း၊ ကျွန်ုပ်ဝင်ချင်၊
ထန်းရွက်ကို လက်တွင် ကိုင်းပြီးလျှင် ချီလွဲလိုက်ချင်၊
ယေရှုရှင်ဘုရင် ဖြစ်ကြောင်းကိုပင်၊ ရှေ့တော်ပြေးပမာ၊ ကြွေးကြော်ချင်ပါ။

၄။ ပင်လယ်ပေါ် မုန်တိုင်းကျသောခါ၊ အရှင်ဘုရား၊
လှေပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေကြောင်းများ ပြောပြစမ်းပါ၊
ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်သည် လှိုင်းငြိမ်စေ၏၊
ဆိုင်သော ဖြစ်ပျက်ရာ၊ ပြောပြစမ်းပါ၊ (အာမင်)
  • Details

  • Download