၁၁၉။ ယေရှုအသွေးတော်ကျူး


၁။ ငါ့အပြစ် စွန်းဆေးအံ့ငှါ၊ ရှင်ယေရှု အသွေးတတ်စွမ်းလေ၊
ငါ့ကို ကျန်းမာစိမ့်သောငှါ၊ ရှင်ယေရှု အသွေးတတ်စွမ်းလေ။

ထပ်ဆို
အိုမြတ်လှ စီးသောသွေး၊ မိုးပွင့်လို ဖြူစင်စေ။
ခြားစမ်းရေ ရှာမတွေ့၊ ရှင်ယေရှု အသွေးတတ်စွမ်းလေ။

၂။ ငါ့ကို စင်ကြယ်စေဖို့ရာ၊ ရှင်ယေရှု အသွေးတတ်စွမ်းလေ၊
ငါ့အပြစ် ဖြေလွှတ်စိမ့်ငှာ၊ ရှင်ယေရှု အသွေးတတ်စွမ်းလေ။

၃။ ငါ့အပြစ်တွက် ခံစေရန်၊ ရှင်ယေရှု အသွေးတတ်စွမ်းလေ၊
ငါ့ကိုယ်စားကိုသိုလ်သွင်းရန်၊ ရှင်ယေရှု အသွေးတတ်စွမ်းလေ။

၄။ ငါမျှော်လင့်စိတ်ငြိမ်စေရန်၊ ရှင်ယေရှု အသွေးတတ်စွမ်းလေ၊
ငါ့ဖြောင့်မတ်ခွင့် ရစေရန်၊ ရှင်ယေရှု အသွေးတတ်စွမ်းလေ။
  • Details

  • Download