၀၇၀။ ယေရှု၏ ဖွားမြင်ခြင်းကျူး


၁။ ရှေးကာလ မာဂုကဝိပညာရှိ အချို့တို့သည်
ထူးဆန်းကြယ်ကို မြင်သောခါ အားရခြင်းနှင့် လိုက်လာကြ၊
ထိုအတူ ကျွန်ုပ်တို့လျှင် ရှင်ယေရှုကို ဖူးမြင်ချင်။

၂။ ဗက်လင်မြို့၌ ရှိနေသော သူငယ်တော်ကို တွေ့မြင်သော်
ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရင်ကို ဒူးထောက်ပျပ်ဝပ် ကိုးကွယ်၏
ကျွန်ုပ်တို့လည်း ထိုအတူ ချဉ်းကပ်အံ့၊ ရိုသေရွှင်မြူး။

၃။ ကျေးဇူးရှင် သခင်ဘုရား သူတို့သည် ကိုယ်တော်မြတ်အား
ရွှေနှင့် နံ့သာမျိုး ပူဇော် ခုကာလအကျွန်ုပ်တို့
ဖိုးထိုက်ဆုံး ဘဏ္ဍာ ခပ်သိမ်း စေတနာနှင့် ဆက်ကပ်ချိမ့်။

၄။ လမ်းကျဉ်းမြောင်းလျှောက်နိုင် စိမ့်ငှာ၊ နေ့စဉ် စောင့်မတော်မူပါ၊
စုတေ့သော် အထံတော်သို့ လမ်းပြကြယ်တစ်လုံး မလို၊
ပို့ဆောင် ရွေးနုတ်တော်မူ၍ ဘုန်းတော်ကို ထင်ရှားစေပါ။ (အာမင်)
  • Details

  • Download