၃၅၅။ ရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်းကျူး


၁။ နံနက်စောစော မျိုးစေ့ကြဲကြလေ၊ မွန်းတည့်ချိန်၌လည်း အားထုတ်ပါစေ၊
နေအေးချိန်တွင်လည်း ကြိုးစားကြလေ၊ ညဉ့်အချိန်တွင်လည်း စိုက်ပျိုးကြစေ၊
အိုရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်း၊ အိုရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်း။

ထပ်ဆို
နေ့တွင် စိုက်ပျိုးသည်နည်း၊ ညတွင် စိုက်လေ၊ အားရှိချိန် စိုက်သည်နည်း
အားနည်းချိန်စိုက်၊ အနန္တကာလဖို့ စိုက်ပျိုးကြ၊ စုသိမ်းချိန် ရောက်ရလိမ့် တကား။

၂။ ချို့သော စေ့ကား လမ်း၌ကျပျောက်၏၊ ချို့သော စေ့ကား ကျောက်တွင်ကျသေ၏၊
ချို့သောစေ့ကား ဆူးဖြင့် ပျက်ကုန်၏၊ ချို့သော စေ့ကောင်းသောမြေ၌ ပေါက်စေ၊
အိုရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်း၊ အိုရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်း။

၃။ ဒုက္ခခံလျက် မျိုးစေ့ကြဲကြလေ၊ သူရူးကဲ့သို့ပင် ကြဲဖြန့်ပါစေ၊
ရှုတ်ချခြင်းခံလျက် အားထုတ်ကြလေ၊ အရှက်ခံလျက်နှင့် စိုက်ပျိုးကြစေ၊
အိုရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်း၊ အိုရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်း။

၄။ ကျိုးပဲ့စိတ်နှင့် မျိုးစေ့ကြဲကြလေ၊ မျက်ရည်ကျလျက်နှင့် ကြိုးစားပါစေ၊
ရိတ်သူလာသည်တိုင်အောင် အားထုတ်လေ၊ စုသိမ်းချိန်တိုင်အောင် စိုက်ပျိုးကြစေ၊
အိုရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်း၊ အိုရိတ်ချိန်တွင် ဘယ်သို့နည်း။
  • Details

  • Download