၃၀၄။ ရဲဝံ့သစ္စာရှိပါကျူး


၁။ ရဲဝံ့စမ်းပါ၊ သစ္စာရှိပါ၊ ကိုယ်တော်ရှင်သည် သင်နှင့်အတူ ရှိ၏၊
ရဲရင့်လှစွာ အမှန်ဖို့တိုက်ပါ၊ ခရစ်တော်သည် သင်၏ စစ်ဗိုလ်ဖြစ်သည်။
ရဲရင့်ခြင်းနှင့်သာ တိုက်ပါ တိုက်ပါ၊ ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရန် စွမ်း၏။

၂။ ရဲဝံ့စမ်းပါ၊ သစ္စာရှိပါ၊ ခမည်းတော်သည် သင့်ကို စောင့်မရှုကြည့်၊
သင်ကြောက်သောခါ ကိုယ်တော်ကို ခေါ်ပါ၊ ကျေးဇူးတော်သည် သင့်ဖို့ လုံလောက်ပေ၏၊
ရဲရင့်ခြင်းနှင့်သာ တိုက်ပါ တိုက်ပါ၊ ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရန် စွမ်း၏။

၃။ ရဲဝံ့စမ်းပါ၊ သစ္စာရှိပါ၊ အဆုံးတိုင်အောင် သင့်ကို မစပါစေ၊
ခြားသူတို့အား အစဉ်မစပါ၊ နှိပ်စက်ခြင်းခံရသူတို့အား ကွယ်ကာ၊
ရဲရင့်ခြင်းနှင့်သာ တိုက်ပါ တိုက်ပါ၊ ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရန် စွမ်း၏။
  • Details

  • Download