၂၁၆။ ရှိသည်အတိုင်း ယူပါကျူး


၁။ အိုယေရှုရှင် နားညောင်းမူပါ၊ ကယ်တော်မမူလျှင် မှန်သေရ၊
ကယ်တင်ခြင်းကို ချပေးသနား၊ ရှိသည်အတိုင်းယူပါ။

ထပ်ဆို
ရှိသည်အတိုင်း ယူပါ၊ ရှိသည်အတိုင်း ယူပါ၊
ယေရှုသေခံ ကျွန်ုပ်ကုသိုလ်၊ ရှိသည်အတိုင်း ယူပါ။

၂။ မစရာမဲ့ ပြစ်မှားလှပါ၊ သို့သော် ကိုယ်တော်သွေးတော်သွန်းရာ၊
အလိုတော်ရှိ ပြုပြင်နိုင်ပါ၊ ရှိသည်အတိုင်း ယူပါ။

၃။ မပြင်ဆင်နိုင် ဘယ်အရာမျှ ကတိသစ္စာဖျက်ဆီးတတ်လှ၊
နာမတော်အကြောင့်သာ ကယ်တင်ပါ၊ ရှိသည်အတိုင်း ယူပါ။

၄။ ခြေတော်ရင်းမှာ ကြည့်တော်မူပါ၊ တော်လျှော်လှစွာ စီရင်ဆုံးမ၊
မှုတော်စလျှင် ပြည့်စုံစေလှ၊ ရှိသည်အတိုင်း ယူပါ။
  • Details

  • Download