၂၁၅။ ရှိသမျှစွန့်ခြင်းကျူး


၁။ ကယ်တင်ပိုင်ရှင် အကျွန်ုပ်သည် ရှိသမျှ စွန့်၍ လိုက်မည်၊
ကိုယ်တော်ရှင်သည် အကျွန်ုပ်၏ လမ်းပြ ကွယ်ကာရှင်ဖြစ်သည်။

ထပ်ဆို
ရှိသမျှစွန့်၍၊ လက်တော်သို့ အပ်မည်၊
ရှိသမျှကို ကိုယ်တော်လက်သို့ ကျွန်ုပ်သည် အပ်မည်။

၂။ နောင်တရလျက် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်၊ ကိုယ်တော်ထံသို့ ချဉ်းကပ်လျှင်၊
ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းခြင်းကို နားညောင်းသန့်ရှင်းဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်း။

၃။ ပြစ်များကို လုံးစုံ ဝန်ချပြီ၊ လောကီပျော်မွေ့ခြင်း စွန့်မည်၊
ဝိညာဉ်ဘုရား ကျွန်ုပ်စိတ်မှာ ဝင်၍ ကိန်းဝပ်တော်မူပါ။

၄။ ကျွန်ုပ်အသက်ဆုံးသည်တိုင်အောင် ကယ်တင်ခြင်းသီချင်းဆိုမည်၊
ကောင်းကင် ဆိပ်ကမ်းရောက်သည်တိုင်အောင် ဝမ်းမြောက်ဝါကြွားရာ ဖြစ်၏။
  • Details

  • Download