၂၃၆။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကျူး


၁။ ကားတိုင်ထမ်းရသော သူသည်ကား၊ ယေရှုတပါးသာလော၊
တပည့်တော်တိုင်း ထမ်းရန်ရှိရာ၊ ငါလည်း ထမ်းပါစေတော့။

၂။ အထက်ရောက်ပြီးသန့်ရှင်းသူများ၊ ဒုက္ခခံဘူးသော်လည်း၊
ယခုမေတ္တာပြည့်ဝ၊ ချမ်းသာ မျက်ရည်သုတ်ကုန်လေပြီ။

၃။ စီရင်တော်ကားတိုင်ကိုထမ်းလျှင်၊ သေချိန်စေ့သော် လွတ်၍၊
အမြဲနေအိမ်သို့ ပျံတက်ဝင်၊ သက်သရဖူဆောင်းမည်။ (အာမင်)
  • Details

  • Download