၁၆၃။ လင်းရောင်းခြည်ကို လိုက်ကျူး


၁။ သန့်ရှင်းသော ရှေးသူရဲကောင်းများ တောင်ထိပ်ပေါ်တွင် ကင်းစောင့်စဉ်ခါ၊
ခွက်ဖလားတော်ကို တွေ့မြင်ကြ၊ တိတ်ဆိတ်ညချိန်တွင် သံတော်လာ၊
အလင်းတော်၏ လမ်းပြရာလိုက်၊ အသံလွှင်လျက်၊
မြေကြီးပြင်လုံး လိုက်လော့၊ လိုက်လော့၊ လမ်းပြရာလိုက်၊
ဒုက္ခခွက်ဖလား လင်းရောင်ခြည်။

၂။ ရှင်ဘုရင်၏ သံတမန်များ၊ ကိုယ်တော်ရှင် မိန့်သံနာခံလေ၊
ကိုယ်ကို ပူဇော်ဆက်ကပ်ဖို့ရာ၊ ယနေ့ပင်ခေါ်လျက်နေသေး၊
အလင်းတော်၏ လမ်းပြရာလိုက်၊ လူတန်းစားပေါင်း၊
မြေကြီးပြင်လုံး လိုက်လော့၊ လိုက်လော့၊ လမ်းပြရာလိုက်၊
အရုဏ်သို့ ပို့မည့်အလင်းရောင်။
  • Details

  • Download