၂၅၄။ လမ်းတလျှောက်လုံးကျူး


၁။ ကယ်တင်ရှင် ငါ့ကို လမ်းပြသည်၊ ဘယ်တောင့်တရန် ရှိသနည်း၊
ငါ့ကို လမ်းပြတော်မူရှင်အား၊ ယုံမှားခြင်းရှိရမည်လား၊
ဤဘဝ အသက်ရှင်သည်တွင်၊ စုံစမ်းခြင်း မျိုးမျိုးတို့ပင်၊
ဖိစီးနှိပ်စက်လာသောအခါ၊ ကိုယ်တော် စီရင်တိုင်းဖြစ်ပါ။
ဖိစီးနှိပ်စက်လာသောအခါ၊ ကိုယ်တော် စီရင်တိုင်းဖြစ်ပါ။

၂။ ကယ်တင်ရှင် ငါ့ကို လမ်းပြသည်၊ ထောက်မအားပေးလျက်နှင့်ပင်၊
စုံစမ်းခြင်းကို ခံနိုင်ဖို့ရာ၊ ကျွေးတော်မူ အသက်မုန့်မှာ၊
ခွန်အားပြည့်လျက် မောပန်းခြင်းကင်း၊ သောက်လျက်နေ သက်စမ်းရေတွင်း၊
ပလ္လင်တော် ရှေ့မှ ထွက်စီးလေ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း စမ်းရေမြင်ပေ။
ပလ္လင်တော် ရှေ့မှ ထွက်စီးလေ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း စမ်းရေမြင်ပေ။

၃။ ကယ်တင်ရှင် ငါ့ကို လမ်းပြသည်၊ ကိုယ်တော်ချစ်ခြင်း အံ့ဖွယ်တည်း၊
ထက်အဖ အိမ်တော်တွင် ငြိမ်းစွာ၊ နေစိမ့်ငှာ ကတိတော်ထား၊
ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ် အတောင်ဖြန့်လျက် ထွန်းတောက် ကောင်းကင်သို့ ပျံတက်၊
ထိုအခါ စဉ်သီချင်းဆိုမည်၊ ယေရှုငါ့ကို လမ်းပြပြီ။
ထိုအခါ စဉ်သီချင်းဆိုမည်၊ ယေရှုငါ့ကို လမ်းပြပြီ။
  • Details

  • Download