၂၅၆။ လမ်းပြတော်မူကျူး


၁။ တောရပ် ကျွန်တော်သွားသော ဧည့်သည်လမ်းပြတော်မူပါဘုရား၊
ကိုယ်တော်စွမ်းကြီး ကျွန်တော်အားနည်း လက်တော်ကိုင်ဆွဲ မစပါ၊
သက်အာဟာရ သက်အာဟာရ
ကောင်းကင်က ပေးတော်မူပါ၊ ကောင်းကင်က ပေးတော်မူပါ။

၂။ ကျောက်မှ သက်စမ်းရေ စီးယိုစေ၊ ငြိမ်းစေပါ အငတ်အဆာ၊
လမ်းပြမိုးတိမ်နေ့ချိန် ညိုစေ၊ ညချိန်မီးလိုတောက်စေပါ၊
အိုချွတ်ပိုင်ရှင်၊ အိုချွတ်ပိုင်ရှင်၊
လမ်းလျှောက်လုံး ကယ်မသနား၊ လမ်းလျှောက်လုံး ကယ်မသနား။

၃။ ကျွန်တော်ယော်ဒန်မြစ်လမ်းဆုံးသို့ ရောက်သော်၊ ကြောက်ခြင်း ကင်းစေပါ၊
ခါနာန်သစ် သာယာစွာ ကုန်းသို့ ကျွန်တော်ကို ကူးမြောက်စေလာ၊
ချီးမွမ်းသီချင်း၊ ချီးမွမ်းသီချင်း၊ ဆိုမည်အစဉ် ထာဝရဆိုမည်၊
ဆိုမည်အစဉ် ထာဝရဆိုမည်။
  • Details

  • Download