၀၇၅။ လာကြပါ တပည့်တော်များကျူး


၁။ ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ၊ သစ္စာစောင့်သူများလာ
ဗက်လင်မြို့တော်သို့ အားလုံးသွားကြကုန်စို့၊
ကောင်းကင်ဘုရင် သားတော်ရှင်ကို ဖူးမြင်ဖို့၊

ထပ်ဆို
လာကြ ကိုးကွယ်ကြကုန်အံ့၊ လာကြ ကိုးကွယ်ကြကုန်အံ့၊
ခရစ်တော်ရှင်သခင်ကို ကိုးကွယ်ကြကုန်အံ့။ (အာမင်)

၂။ အပျိုကညာဝမ်းမှ ဖွားမြင်သော ရှင်ယေရှု၊
လူဇာတိအဖြစ် ခံယူတော်မူသော်လည်း၊
မုချဘုရားရှင် လောက၏ အလင်းတည်း။

၃။ ကောင်းကင်တမန်များတို့ ဝမ်းသာစွာ သီချင်းဆို၊
ထက်ကောင်းကင်သားများ သီချင်းကျူးအေးကြပါ၊
ထက်ကောင်းကင်ဘုရား ဘုန်းတော်ကြီးပါစေသား။

၄။ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်နံနက်မှာ မွေးဖွားခြင်းခံရှင်အား၊
ဘုန်းတော်မြတ် ချီးကျူးလျက် နာတော်ကြွေးကြော်၊
လူဇာတိခံသော ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်။
  • Details

  • Download