၁၅၇။ လာလိုသူတိုင်း လာနိုင်ခြင်းကျူး


၁။ ကြားရသော သူတိုင်း၊ သတင်းတော်မြတ်လွှင့်ပါ၊
လောကတလျှောက်လုံး မင်္ဂလာသတင်းကြော်ငြာ၊
ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်း လူတိုင်းတို့အား ကြွေးကြော်၊ လာလိုသူတိုင်း လာကြလော့။

ထပ်ဆို
လာလိုသောသူတိုင်း လာနိုင်ကြောင်း ကြွေးကြော်၊
တောင်ပေါ်တောင်ကြား၊ ထိုသတင်းတော်မြတ်လွှင့်လော့၊
လမ်းလွဲသောသူအား ချစ်ဖခင်ခေါ်မူ၏၊ လာလိုသူတိုင်း လာနိုင်ပေ။

၂။ လာလိုသူတိုင်း ဆိုင်း၍မနေလေရာ၊ တံခါးသည် ပွင့်နေစဉ်၊ ဝင်လိုလျှင်ဝင်ပါ၊
ယေရှုရှင်သည် မှန်သော အသက်လမ်းဖြစ်ပေ၊ လာလိုသူတိုင်း လာနိုင်လေ။

၃။ လာလိုသူဖို့ ကတိတော်မြတ်မြဲတည်၊ လာလိုသော သူသည်အစဉ်သည်းခံရမည်၊
လာလိုသော သူထဝရ အသက်ရချေ၊ လာလိုသူတိုင်း လာနိုင်ပေ။
  • Details

  • Download