၃၇၅။ လိုက်မည်လောကျူး


၁။ ငါတို့ ရွှေကောင်းကင်ပြည်သွား၏၊ လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော၊
ကယ်တင်အရှင်ကို ဖူးမြင်မည်၊ လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော၊
အသောင်းအသိန်း ရောက်ကြကုန်ပြီ၊ ဘုရင်အရာ စိုးစံကြ၏၊
အသောင်းအသိန်း လမ်းလိုက်လျက်ရှိ၊ လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော။

၂။ ဝန်လေးပင်ပန်းသူတို့လာကြ၊ လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော၊
အိမ်တော်အခန်းများပြာ၊ ကျယ်လှ လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော၊
လက်ခံယူမည်သခင် မျှော်၏၊ ယခုယုံလျှင် ကယ်တော်မူမည်၊
မငြိမ်သဘော ငြိမ်သက်စေမည်၊ လာ ယုံကြည်၊ လာယုံကြည်။

၃။ ရွှေပြည်တော်လမ်းဖြောင့်တန်း၊ ကျဉ်းမြောင်း လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော၊
နောင်တရကြ ယုံကြည်စိတ်ပြောင်း လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော၊
ကယ်တင်ရှင် ကြွေးကြော်သည်ကား၊ သင့်ကားတိုင်ထမ်း၊ ငါ့နောက်လိုက်လာ၊
ငါပေးသော ချမ်းသာ ခံ စံစားထာဝရ ထာဝရ။

၄။ ရွှေသွေးတော်သွန်း သိုးငယ်မြင်မည်၊ လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော၊
ရွှင်လန်းစိတ်ရှိ၊ ချီးမွမ်းဆိုမည်၊ လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော၊
သက်သရဖူကို ဆောင်းရမည်၊ အောင်ပန်းထန်းလက်ကို ကိုင်ရမည်၊
ပြည်တော်သုခ စုံစုံစံမည်၊ လိုက်မည်လော၊ လိုက်မည်လော။
  • Details

  • Download