၂၅၂။ လူမျိုးအဘ အရှင်ဘုရားကျူး


၁။ လူမျိုးအဘ အရှင်ဘုရား၊ ပူပင်သောက ပယ်ရှား၊
သာ၍ စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် သက်ရှင်၊ အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ပင်၊
မတော်မူပါ ဘုရား။

၂။ ဂါလိလဲအိုင် ဆိတ်ငြိမ်ရပ်မှာ၊ ကိုယ်တော် ရှိတော်မူသည်၊
ငြိမ်သက်သာယာ ထိုညချိန်မှာ ကိုယ်တော်ရှင်သည် ဆုတောင်းနေ၏၊
မေတ္တာတော် ဖော်ပြပြီ။

၃။ စိုးရိမ်သောက ကင်းငြိမ်းစိမ့်ငှာ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးပါ၊
ပူပန်သောက ဝိညာဉ်ထဲမှာမရှိ၊ စိမ့်ငှာ
ကိုယ်တော် စောင့်မ၊ ကိုယ်တော်လို ငြိမ်းစေပါ။

၄။ တောင့်တသမျှ၊ အလိုဆန္ဒ၊ ငြိမ်သက်စေပါ ဘုရား၊
ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ လေပြင်း မီးနှင့် မိန့်တော်မမူ၊
တိုးတိုးသံဖြင့် ကျွန်ုပ် ဘုရားသခင်။ အာမင်။
  • Details

  • Download