၀၂၇။ ဝတ်မပြုမီကျူး


၁။ ရှေ့တော်၌ တပည့်တော်များ ဝတ်ပြုအောင် စုဝေးသောခါ
ကြည့်ရှုတော်မူပါ ခုမှလည်း ကျွန်ုပ်တို့သည်
ရှေ့တော်၌ စုဝေးပါပြီ အိုကျေးဇူးရှင်ကြီး။

၂။ သန့်ရှင်းသော မဟာဝိညာဉ် မိုးကဲ့သို့ သွန်းလောင်းစွာဆင်း
အိုကျေးဇူးသခင်၊ ယုံကြည်ခြင်းအစ ရှိသော၊
ပါရမီ တိုးခြင်းသဘော သွင်းပေးတော်မူပါ။

၃။ ရှေ့တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဉာဏ်ပညာအလျဉ်းမရှိ၊
လွန်မိုက်လှပါ၏၊ နှုတ်တော်ထွက် အဓိပ္ပါယ်လျှင်
ဖော်နိုင်အောင် ပညာအလင်း ပေးတော်မူ သခင်။

၄။ နှုတ်တော်ထွက်ဆိုလေရာရာ ကျင့်နိုင်အောင် မတော်မူပါ
အိုအဘ ဘုရား၊ လူခပ်သိမ်း သမ္မာတရား၊
ကြားလျက် စဉ်းစား စိမ့်သောငှါ စီရင်တော်မူပါ။

၅။ စဉ်းစားသူ ယုံကြည်စိမ့်ငှာ စိတ်အသစ်သွင်း ပေးမူပါ
အိုအဘ ဘုရား ခရစ်တော်၏ အကျွတ်တရား
လူခပ်သိမ်း ကျင့်စိမ့်သောငှာ စီရင်တော်မူပါ။ (အာမင်)
  • Details

  • Download