၂၄၃။ ဝိညာဉ်တော် မှုတ်သွင်းပါကျူး


၁။ ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပါ၊ သစ်သော သက်နှင့် ပြည့်ဝ၊
ကိုယ်တော် ချစ်ရာကို ချစ်စေပါ၊ ကိုယ်တော်နည်းတူ ပြုစေ။

၂။ ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပါ၊ ဖြူစင်နှလုံး သနား၊
ကိုယ်တော်စိတ်နှင့်၊ တလုံးတဝဖြစ်စေရန် ပြုမူပါ။

၃။ ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပါ၊ လုံးဝပိုင်ရန် ဆက်သ၊
ဤမြေနှင့် ဆိုင်သော ကိုယ်ခန္ဓာ ဝိညာဉ်တော်မီးတောက်စေ။

၄။ ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းပါ၊ ပြည့်စုံသော သက်တာမှာ၊
ထာဝရကာလ သက်ရှင်ရာ ကိုယ်တော်၌ တည်စေပါ။ (အာမင်)
  • Details

  • Download