၂၄၂။ ဝိညာဉ်တော်ကျူး


၁။ မဟာဝိညာဉ် ကျေးဇူးရှင်လေ၊ ဆင်းသက်ကြွတော်မူပါ၊
ကျွန်ုပ်တို့အား မြတ်သော ဆုကိုချတော်မူပါ၊ ဘုရား။

၂။ အလွန်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်ကို သွန်းလောင်းပေးတော်မူပါ၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ပြတော်မူပါ။ ဘုရား။

၃။ သန့်ရှင်းဖြောင့်သော တရားတော်ကို မြဲမြံတည်ကြည်ခြင်းငှာ၊
သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်း မ တော်မူပါ၊ ဘုရား။

၄။ ကျေးဇူးကြီးရှင်၊ သခင်မြတ်ကို ရိုသေလေးမြတ်စေပါ၊
နေ့တိုင်း အစဉ်ဝတ်ပြုခြင်းကို ခွင့်ပေးတော်မူ၊ ဘုရား။ (အာမင်)
  • Details

  • Download