၄၀၃။ ဝိညာဉ်ဘုရား ခွန်အားသစ် ပေးတော်မူပါ


၁။ ရှေးသန့်ရှင်း တမန်တော်များ စုရုံးလျက် ဆုတောင်းရာ၊
ဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်း ခံရ၊ ကိုယ်တော်တွက် လုပ်ဆောင်ကြ၊
ယနေ့လုပ်ငန်းများတွက်တာ၊ ဝိညာဉ်တော် တောင်းခံပါ၊
ဝိညာဉ်ခွန်အားသစ်ရရန် စဉ်တောင်းဆုပန်။

ထပ်ဆို
သန့်ရှင်း ဝိညာဉ် ဘုရားဆင်းသက်မူပါ၊
ကျေးဇူးတော်တန်ခိုးနှင့်တကွ၊ ကျွန်ုပ်တွင် ကိန်းဝပ်ပါ၊
ဝိညာဉ်ဘုရား ကျွန်ုပ်တို့အား လမ်းပြ၊ နိုးကြားထကြွ
မှုဆောင်ဖို့ရာ ခွန်အားသစ်ပေးမူပါ။

၂။ အိုသန့်ရှင်းဝိညာဉ်ဘုရား ဆင်းသက်ကြွလာမူပါ၊
ကျွန်ုပ်လွန်ကျူး ပြစ်မျိုးမျိုး လွှတ်ဖို့ရန် တောင်းပန်လို၊
ကိုယ်တော်ဖို့ အစေခံရန်၊ ကျွန်ုပ် ကိုယ်ကို အပ်နှံ၊
သက်ရှင်ရာ ပူဇော်သက္ကာသုံးပြုမူပါ။
  • Details

  • Download