၃၁၄။ သင်၏ နေ့ရက်အတိုင်းအစွမ်းသတ္တိရှိမည်ကျူး


၁။ ရန်သူအားကြီး၍ ကြောက်လန့်လျှင်၊ မိန့်တော်မူသံကြားရအစဉ်၊
သင်၏ နေ့ရက်ရှည်သည်အညီ၊ အစွမ်းသတ္တိလည်း ရှိလိမ့်မည်။

ထပ်ဆို
ကတိတော်သည် ရဲတိုက်ဖြစ်သည်၊ ထိုရဲတိုက်၌ မှီခိုရသည်၊
သင်၏ နေ့ရက်ရှည်သည်အညီ၊ အစွမ်းသတ္တိလည်း ရှိလိမ့်မည်။

၂။ ထိုသို့ ကတိတော်ကို ခံစဉ်၊ စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့် လုံးလုံးကင်းရှင်း၊
အကြောင်းမူကား နေ့ရက်အညီ၊ အစွမ်းသတ္တိလည်း ရှိလိမ့်မည်။

၃။ ဘဝကို ပြောင်းရာနေ့၌ကား၊ စိတ်အားမလျော့ ဝမ်းမြောက်သာယာ၊
ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းဆိုမည်၊ အစွမ်းသတ္တိလည်း ရှိလိမ့်မည်။
  • Details

  • Download