၂၇၃။ သမင်ဒရယ် မောပန်းသောခါကျူး


၁။ သမင်ဒရယ်မောပန်းသောခါ၊ စမ်းရေတောင့်တသည်နည်း၊
ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ် ကိုယ်တော်မြတ်အား တောင့်တလှပါသတည်း။

၂။ အသက်ရှင်သော ဘုရားရှင်ကို ငါ့ဝိညာဉ် ငတ်လှ၏၊
ဘယ်သောခါမှ မျက်နှာတော်ကို ဖူးမြင်ရပါအံ့နည်း။

၃။ ကိုယ်တော်နှင့် နီး၊ ပျော်မွေ့ကာလ အောက်မေ့သော် ကြေကွဲလှ၊
ထိုခါလူတိုင်း ချီးမွမ်းကျူးကြ၊ ငါလည်း ကောင်းချီးခံရ။

၄။ အို ငါ့ဝိညာဉ် ဘယ်ကြောင့် ညိုးငယ်၊ ကိုယ်တော်မြတ်ကို ယုံကြည်၊
ထောမနာတော် သီချင်းဆိုလျက်၊ သက်စမ်းရေ ချောင်းတွေ့မည်၊ အာမင်။
  • Details

  • Download