၁၄၀။ သရဖူတင်ကျူး


၁။ ကြည့် သန့်ရှင်းသူ၊ ကြည့် ဖွယ်ကောင်း၏၊ ငြိုငြင်သူ ယခုကြည့်ကြ၊
စစ်မှုငြိမ်း၍ အောင်လျက် ပြန်ပြီ၊ ရန်သူတိုင်း ဒူးထောက်ဝန်ချ၊
သရဖူတင်၊ သရဖူတင်၊ အောင်သူ သရဖူခံရ၊ အောင်သူ သရဖူခံရာ။

၂။ လက်ရသိမ်းသော ယေရှုရှင်အား၊ ကောင်းကင်သားတို့ ချီးမြှောက်ချေ၊
ဘုန်းတန်ခိုး ပလ္လင်တော်တင်ရာ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကြွေးကြော်လေ၊
သရဖူတင်၊ သရဖူတင်၊ မင်းတကာ ဘုရင်မင်းပေ၊ မင်းတကာ ဘုရင်မင်းပေ။

၃။ ဆိုးသူဆောင်းသောတင် သရဖူ၊ မေရှိဆိုင်ရာကဲ့ရဲ့ချေ၊
ကောင်းမြတ်သူ အမျိုးမျိုးတို့မူ၊ ဝန်းရံလျက် ချီးမြှောက်လိုပေ၊
သရဖူတင်၊ သရဖူတင်၊ အောင်သူ နာမကြွေးကြော်လေ၊ အောင်သူ နာမကြွေးကြောလေ။

၄။ နားထောင် ချီးမွမ်းကြွေးကြော် ကုန်ကြ၊ နားထောင်အောင်မြင်ပွဲ အသံ
ယေရှုရှင် အထွဋ်သို့တက်ကြွ၊ ကြည့်ဖွယ်ဝမ်းသာ ရွှင်မြူးရန်၊
သရဖူတင်၊ သရဖူတင်၊ မင်းတကာဘုရင် မင်းမှန်၊ မင်းတကာ ဘုရင်မင်းမှန်။
  • Details

  • Download