၃၄၆။ သာသနာပြုသီချင်းကျူး


၁။ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သော သတင်းတရား မြေကြီးတစ်ပြင်အဝှမ်း၊
လူမျိုးခပ်သိမ်းသိမြင်ခြင်းငှာ၊ လျင်မြန်စွာ ကြွေးကြော်ကုန်။

၂။ အပြစ်ငရဲလွတ်ရသော လမ်းပွင့်လျက်ရှိ၊ ကြွေးကြော်ကြ၊
ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်သောအသံ ကြွေးကြော်ကုန်ပါ။

၃။ သခင်ယေရှု တပည့်မှန်လျှင်၊ အလျင်အမြန် ကြိုးစား၊
မြေကြီးတစ်ပြင် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ သတင်းတော်ကို ကြော်ငြာ။

၄။ လူမျိုးခပ်သိမ်း၊ ဝမ်းမြောက်ပါစေ၊ ဘုရားထံတော်သို့ဝင်၊
ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းကြလေ၊ ချီးမွမ်းကြပါ၊ အစဉ်။ အာမင်။
  • Details

  • Download