၁၀၂။ သားတော်မြတ်ဖြစ်ကျူး


၁။ ခရစ်တော်ယုံသော ငါတို့သည် ရှေးရွေးကောက်တော်မူခြင်းဖြင့်၊
သားတော်၏ အခွင့်ကို ရ၏၊ ကျေးဇူးတော် သက်သက်သာလျှင်၊
မြတ်ဘုရားရှင် ချစ်ကရုဏာတော်ဖြစ်သည်၊
မြတ်ဘုရားရှင် ချစ်ကရုဏာတော်ဖြစ်သည်။

၂။ ဖောက်ပြန်ဝိညာဉ်တိုင်း ပြစ်မှား၍ ဒဏ်ကို အမြဲခံထိုက်ချေ၊
ထာဝရရှင်မေတ္တာ ကြံစည်ကယ်ချွတ်ခြင်း သနားပေးပေ၊
ယေရှုအားဖြင့် သင်္ချေများစွာ ချမ်းသာသည်၊
ယေရှုဘုရားရှင် ချစ်ကရုဏာတော်ဖြစ်သည်။

၃။ ငါ၏ ဝိညာဉ်ရပ်တန့် အံ့ဩ ဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်သနည်း၊
ကျေးဇူးတော်သာ ငါ့ကို ရွေးခေါ်၊ ခရစ်တော်အိမ်တော်သွင်းသည်၊
ဟာလေလုယ၊ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းထာဝရ၊
ဟာလေလုယ၊ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းထာဝရ။

၄။ ထိုမေတ္တာအစမရှိပါ၊ ဆုံးခြင်းလည်းကင်းရဖြစ်၍၊
ကျေးဇူးရှင် အိုထိန်းစောင့်ကြည့်ပါ၊ ငြိမ်သက်သန့်စင် လမ်းလျှောက်စေ၊
ပါရမီမျိုး ပြည့်စုံ ခိုင်ခံ့စေမူပါ၊ ပါရမီမျိုး ပြည့်စုံ ခိုင်ခံ့စေမူပါ။

၅။ ရှေးမဆွက မြတ်ဘုရားရှင်၊ ပြင်ဆင်နှင့်သော ဗိမာန်မှာ၊
ဘုန်းတော်မြတ်တွင် ဆက်ဆံနေစဉ်၊ ကောင်းကင်သားတို့နှင့် တကွ၊
ကျေးဇူးတော်ကို ကြွေးကြော်ချီးမွမ်းအေးကျူးရာ၊
ကျေးဇူးတော်ကို ကြွေးကြော်ချီးမွမ်းအေးကျူးရာ။
  • Details

  • Download