၂၇၆။ သူတော်ကောင်းများခိုင်ခံ့ခြင်းကျူး


၁။ ညှင်းဆဲခြင်းမျိုး ခံရသော်လည်း၊ ဘိုးဘေးတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းတည်း၊
ထိုသတင်းကို ကြားရသောခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့စိတ် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ။

ထပ်ဆို
ဘိုးဘေးတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်
တည်ကြည်ပါမည်၊ သေသည်တိုင်အောင်။

၂။ ထောင်တွင်းအကျဉ်းခံရသော်လည်း သူတို့ စိတ်သည် တည်ကြည်လျက်ရှိ၊
ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့်လည်း၊ အဆုံးတိုင်အောင် ခံသင့်ကြ၏။

၃။ ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ရန်သူကိုပင် ချစ်ခင်ပါမည်၊
ကောင်းသောအကျင့် စကားအားဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်းတရား ဟောပြောမည်။
  • Details

  • Download