၃၅၆။ သံတော်ဆင့်ကျူး


၁။ ခရစ်ယာန်သံတော်ဆင့်များတို့ ဧမာနွေလနာမကြွေးကြော်၊
ထိုနာမဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရ၊ အတိုင်းတိုင်း ရောက်၍ သိစေကြ။

၂။ ပင်လယ်လေးပြင်းများ ထသော်လည်း သင်တို့ကို ဘေးမဲ့ပို့မူမည်၊
အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်၊ စိတ်အားကြီးစေတော်မူလတံ့။

၃။ အမှုတော်ဆောင်၍ ပြီးသောခါ၊ သခင်ယေရှု ခြေရင်းတော်မှာ
ငါတို့အားလုံးတွေ့ဆုံကြမည်၊ မကိုဋ်တော်ကို တင်ကြအံ့တည်း။ အာမင်။
  • Details

  • Download