၂၅၀။ သံသနာလှေပဲ့တော်မူပါကျူး


၁။ ကျောက်ဆောင် စည်း သောင်လွန်ပေါများ၊ ဧရာလှိုင်းကြီးထလိမ့်လာ၊
အိမ်မြှောင်အိမ်၊ ပင်လယ်ပုံသည်၊ ယေရှုကိုယ်တော်မှ ဖြစ်၏၊
ကယ်တင်ရှင် သခင်ဘုရား သံသရာ လှေပဲ့မူပါ။

၂။ နို့စို့ ငိုသံကို အမိတိတ်စေနည်းတူ၊ ကိုယ်တော်သည်
မိုးသက်လှိုင်းတံပိုးသံပြင်း ငြိမ်းစေတော်မူ၏ သခင်၊
သံသရာ ဝဲပိုင်ဘုရား၊ ခုရေကြောင်း ပြတော်မူပါ။

၃။ လမ်းဆုံးကမ်းနားနီး ကျွန်ုပ် ကြောက်ဖွယ်ရိုက်ခတ်သော လှိုင်းပုတ်
လှိုင်းလုံးကြီးကို မြင်သောခါ၊ ရင်တော်မှီလျက် ငြိမ်သက်စွာ။
  • Details

  • Download