၁၃၅။ ဟာလေလုယ ထမြောက်ပြီကျူး


၁။ ဟာလေလုယ ရှင်ယေရှုသည် ထမြောက်ပြီ၊ ခုထက်မှာရှိ၊
သေခြင်းတန်ခိုး အောင်တော်မူပြီ၊ ကောင်းကင်မြေသားကြွေးကြော်၏၊
ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ သက်ရှင်နေတဖန် မသေ၊
ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ သက်ရှင်နေတဖန် မသေ။

၂။ ဟာလေလုယ ငါတို့ ဉီးခေါင်းဖြစ်ရန် ထမြောက်တော်မူပြီ၊
သက်သေသန့်ရှင်း ဝိညာဉ်သွန်းလောင်း၊ ငါတို့ ရှေ့ဆောင် ယေရှုတည်း၊
ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ကိုယ်တော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာရောက်၊
ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ကိုယ်တော်ကြောင့် ဖြောင့်မတ်ရာရောက်။

၃။ ဟာလေလုယ ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ သေခြင်းသည် တန်ခိုးကုန်ပြီ၊
ယေရှုရှင် ထမြောက်ခြင်းဖြစ်၏၊ ကိုယ်တော်ပိုင်သူ ရှင်စေမည်၊
ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ကြွလာဉီးမည် ရှင်ဘုရင်၊
ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ထမြောက်ရှင်ပြီ၊ ကြွလာဉီးမည် ရှင်ဘုရင်။
  • Details

  • Download