၁၀၈။ အစဉ်ဘို့ တစ်ခါတည်းကျူး


၁။ ပညတ်တရားမှ လွတ်ခြင်းခွင့် သာယာ၊ ယေရှုသွေးသွန်းရာ၌ ကယ်တင်ခြင်းရှိ၊
ကျိန်ခြင်းခံရာ၊ ပျက်စီးရာထဲမှ ကရုဏာတော် ကယ်ချွတ်မူပြီ။

ထပ်ဆို
အစဉ်ဖို့ အိုပြစ်ရှိသူခံယူ၊ အစဉ်ဖို့ အိုညီအစ်ကို ယုံကြည်၊
တိုင်တောင်မှီတွယ်၊ ဝန်ထုပ်ကျမည်၊ ယေရှု စဉ်ဖို့ တစ်ခါကယ်ပြီ။

၂။ ငါတို့လွတ်ပြီ၊ ပြစ်စီရင်ခြင်းကင်းရာ၊ ယေရှုကယ်တင်ခြင်း စုံလင်စွာဖွင့်သည်၊
ငါ့ထံသို့လာ၊ ချိုသာခေါ်သံကြား၊ အစဉ်ဖို့ တစ်ခါတည်းကယ်ပြီ။

၃။ ဘုရားသားတော်ခေါ်ခြင်းခွင့်ကို ရလေ၊ ကရုဏာဖြင့်လဲခြင်းကို စောင့်မမည်၊
ခေါ်တော်မူလျှင် အသက်ဝင်စားချေ၊ ကယ်တင်ခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်၏။
  • Details

  • Download