၂၀၇။ အရှင်ဘုရားကိုယ်တော်အပါးကျူး


၁။ အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်အပါး၊ သွားလာလုပ်ဆောင်အခွင့်ပေးပါ၊
နက်နဲရာြပ ပင်ပန်းသောက၊ ခံနိုင်ခြင်းငှါ၊ ခွန်အားပေးပါ။

၂။ စိတ်ခိုင်မာသူကို နှိုးခြင်းငှာ၊ မေတ္တာစကားပြောစေမူပါ၊
လမ်းမှားသူတို့ အိမ်တော်ရောက်ရာ၊ လမ်းပြ ပို့ဆောင်စေတော်မူပါ။

၃။ ခန္တီတော်ကို သင်ပြမူပါ၊ ယုံကြည်ခြင်းတည်စေ၊ လုပ်ကိုင်ရာ၊
အဆိုးကို အောင်သောမှီခိုခြင်း၊ ထံတော်၌ တိုးစေပါ အစဉ်။

၄။ အသက်ထက်ဆုံး ထွန်းလင်းစေသော၊ မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းပါ၊
ပေးပိုင်းတော်မူသောရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်၌ ရှင်ရန်ခွင့်ပေးပါ။ (အာမင်)
  • Details

  • Download