၂၆၄။ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာကျူး


၁။ ပတ်ဝန်းကျင် တင့်တယ်စေရာ၊ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ၊
ချိုသာ ဝမ်းမြောက်သံကြားရာ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ၊
ချမ်းသာငြိမ်သက်ခြင်း ပြည့်ဝ၊ ပြုံးရွှင်မျက်နှာသာတွေ့ရ၊
ချိုသာစွာ ရွှေ့သွားချိန်မှာ၊ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ။

ထပ်ဆို
အိမ်ထောင်မှာ ချစ်မေတ္တာ၊
ချိုသာစွာ ရွေ့သွားချိန်မှာ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ။

၂။ တဲအိမ်၌ပင် ရွှင်ပျော်ရာ၊ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ၊
ဝန်တိုမုန်းတီးခြင်းနှင့်ကင်း၊ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ၊
ခြေအောက်တွင်ခင်းနှင်းဆီပင်၊ မြေပြင်လုံးစင်းလှ ဉယျာဉ်၊
သက်တာစုံလင်စံစားရာ၊ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ။

၃။ ထက်ကောင်းကင်တွင် ပြုံးရွှင်ကာဓ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ၊
မြေအောက်တွင် မေတ္တာလွှမ်းရှာ၊ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ၊
ရေစီးချောင်းများ သီဆိုကြ၊ မိုးပေါ်ရောင်ဝါ ထွန်းတောက်ပ၊
ထက်ရပ်မှ ရွှင်ပြုံးမူခါ၊ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ။

၄။ ငါ့သက်လုံး ကိုယ်တော်ပိုင်ရာ၊ အိမ်ထောင်မှာ မေတ္တာ၊
ကိုယ်တော်စွန့်နည်း လိုက်ရှောက်ရာ၊ မေတ္တာမှန် ပွားလာ၊
ဘေးရန်လုံးစုံမှ ကွာရှင်း၊ ပြစ်ကြောင့် စိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ကင်း၊
ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ကယ်တင်လာ၊ မေတ္တာတော် ဖုံးပါ။
  • Details

  • Download