၀၉၇။ အိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်ကား ယေရှုတည်းကျူး


၁။ လောကဆင်းရဲ ဖိစီးသောခါတွင် မိတ်ဆွေကောင်းတပါးကား ယေရှုရှင်၊
စိတ်ကြေကွဲသည်ကို ပြုပြင်ခွန်အား ကောင်းကြီးများပေးသွင်း၊
အိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်ကား ယေရှုတည်း။

ထပ်ဆို
အိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်ကား ယေရှုတည်း။
မိတ်ဆွေမြတ်သည်ကား ယေရှုတည်း၊
သင်သည်လဲသော် ထူမမည်၊ သင်သည် ခေါ်တော် နားညောင်းမည်၊
အိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်ကား ယေရှုတည်း။

၂။ ယေရှု၌ မိတ်ဆွေကောင်း ငါတွေ့ပြီ၊ ငါ့ဝိညာဉ်ငြိမ်သက်သာယာစေ၏၊
ဘေးဉပဒ်ကို မကြောက်ပြီ၊ ကိုယ်တော်ခွန်အားကို မှီမည်၊
အိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်ကား ယေရှုတည်း။

၃။ ဝမ်းနည်းဒုက္ခမှောင်တွင်း၌ ရောက်ရှိလေပြင်းမုန်တိုင်းလှိုင်းပုတ်ခတ်သော်လည်း၊
ကယ်တင်ရှင် နီးလှပေ၏၊ ရွံ့ဆုတ်ခြင်းမရှိတော့ပြီ၊
အိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်ကား ယေရှုတည်း။

၄။ သွားနှင့်သော ချစ်သူတို့နှင့် ထိုမှာ နောက်ဆုံးအိမ်တော်၌ စုရုံးသောခါ၊
ထိုခါ၌ ကိုယ်တော်ကိုသာ အစဉ် ချီးမွမ်းလျက်သီကြ၊
အိုမိတ်ဆွေကောင်းသည်ကား ယေရှုတည်း။

၉၇ (က) သင့်စိတ်နှလုံးဆက်ကပ်
သင့်စိတ်နှလုံး ဆက်ကပ်၊ အပြစ်မှ ကယ်တင်မည်၊
ငြိမ်သက်ခြင်းမင်္ဂလာ ကိုယ်တော်ရှင်ချပေးမည်၊
အပြစ်ဝန်ရှိသမျှကိုပယ်ဖျက်၍ ကောင်းကင်သို့
ဘုန်းတော်ဖြင့် ဆောင်ယူမည်၊ ထာဝရစိုးစံလေ။

  • Details

  • Download