၃၃၁။ အံ့ဖွယ်သက်ရှင်စကားကျူး


၁။ ထပ်မံသီချင်းဆိုကြပါဉီး၊ အံ့ဖွယ်ကောင်းလှစကား၊
တိုး၍ နားလည်ချင်သေးလုံးစုံ၊ သက်ရှင်စေသောစကား၊
ကောင်းလှသက်ရှင်ရလေ၊ ယုံကြည်နားထောင်စေပေ၊

ထပ်ဆို
ကောင်းလှစကား၊ အံ့ဖွယ်စကား၊
ကောင်းလှစကား၊ အံ့ဖွယ်သက်ရှင်စကား။

၂။ ခရစ်တော်အားလုံးကို ခေါ်ဖိတ်သည်၊ အံ့ဖွယ်ကောင်းလှစကား၊
ပြစ်ရှိသူတို့ နားထောင်သင့်၏၊ သက်ရှင်စေသောစကား၊

၃။ ဝမ်းသာ သတင်းတော်ကြော်ငြာလေ၊ အံ့ဖွယ်ကောင်းလှစကား၊
ပြစ်လွှတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေး၊ သက်ရှင်စေသောစကား၊
  • Details

  • Download