၀၈၅။ အံ့ဩဖွယ်ယေရှုကျူး


၁။ အံ့ဩဖွယ် ယေရှု ကျွန်ုပ်ကို ချစ်သည်၊
ဘယ်ကြောင့် ချစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်မပြောနိုင်၊
ဆိုးယုတ်ပြစ်ရှိသူများကို ကယ်ရန်လာ၊
ငါ့ကိုပင် အောင်သောကြောင့် ငါ့သက်စွန့်မည်။

၂။ အံ့ဩဖွယ် ယေရှု ကျွန်ုပ်ကို ကယ်သည်၊
ဘယ်သို့ ကယ်သည်ကို ကျွန်ုပ်မပြောနိုင်၊
ကျွန်ုပ်ကို ရွေးရန်လာကြောင်းကိုသာသိ၊
ဆူးဉီးရစ်ဆောင်းလျက်၊ တိုင်ပေါ်မှာ သေရှာ။

၃။ အံ့ဩဖွယ် ယေရှု ကျွန်ုပ်ကို လမ်းပြ၊
ဘယ်ရပ်သို့ လမ်းပြမည်ကို မပြောနိုင်၊
ဝမ်းနည်းဝမ်းမြောက်လျက် နောက်တော်လိုက်မည်၊
သာယာကြည်လင် မုန်တိုင်းတွင်လည်း လိုက်မည်၊ (အာမင်)
  • Details

  • Download